elastyczno-optyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chodzi tu o jakieś specjalne fizyczne znaczenia. Korespondent opowiada się za pisownią łączną bez kreski: elastycznooptyczny, powołując się na to, że przymiotnik żelbetowy znaczący tyle co: żelazny i betonowy pisze się jednak łącznie, a nie z kreską po pierwszej sylabie żel-. Ten przykład nie nadaje się do porównywania z formą elastyczno-optyczny. Żelbet jest sztucznym skrótem rzeczownika żelazobeton, ten zaś wyraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.