elastycznoplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W każdym razie rozstrzygnięcie możliwe jest tylko na podstawie dokładnej znajomości tego, co znaczy konkretnie przymiotnik elastycznoplastyczny: fizyczna struktura przedmiotu, który byśmy mieli tym przymiotnikiem określić, determinuje logiczny stosunek członów wyrazu złożonego, użytego w funkcji określenia. Gdy mówimy „sztandar biało-czerwony”, to my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.