elektroda-siatka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się w idealnym dielektryku (w postaci np. cienkiej warstwy CdS) między dwoma elektrodami metalowymi (katodą i anodą); przepływ ten można regulować przez zmianę potencjału elektrody-siatki. W większości przypadków układy cienkowarstwowe nie są w pełni układami scalonymi, gdyż elementy czynne są wytwarzane oddzielnie i wmontowywane następnie do układu (po jego wykonaniu). Układy takie noszą nazwę układów hybrydowych lub mikromodułów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.