elektroencefalogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) normalny. Ciśnienie krwi prawidłowe. Mocz, morfologia krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, przemiana podstawowa, zawartość cukru w surowicy — prawidłowa. Wynik bakteriologicznego badania krwi i płynu mózgowordzeniowego negatywny. Badania allergiczne nie wykazały nic szczególnego. Elektroencefalogramem wykazano organiczne zmiany nerwów mózgowych, przeważnie w okolicy czołowej, sięgające aż do regio praeoentralis. Zmiany podobne stwierdza się często po wstrząśnieniach mózgu, ale są one zazwyczaj odwracalne. Wskazują one na możliwość głębiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.