elektroenergetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli chodzi o grupę zagadnień organizacyjnych w dziedzinie energetyki, to tutaj stwierdza się gorszą sytuację wyjściową. Podsekcja opracowała obszerną listę postulatów zmierzających do uporządkowania istniejącej sytuacji, która zresztą wynikła w dużej mierze z braku odpowiedniej tendencji zarówno ze strony elektroenergetyki, jak i energetyki innych przemysłów w kierunku rozwinięcia szeroko zakrojonego planu badań naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.