elektrofotogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mogą to być kopie czarno-białe lub barwne i to na tym samym papierze. Zamiast powszechnie stosowanej obróbki czarno-białej lub długotrwałego procesu obróbki materiałów odwracalnych (wywoływanie odwracalne ze ścisłym przestrzeganiem czasu i temperatury, wybielanie, garbowanie i utrwalanie), w tym przypadku niezbędne są tylko następujące czynności: — włożenie początkowo całkowicie nieświatłoczułego papieru do kasety powiększalnika, nastawienie i wybór wycinka, co odbywa się w jasnym oświetlonym pomieszczeniu; — wyłączenie oświetlenia i uczulenie papieru, które odbywa się drogą jedno- lub wielokrotnego przesunięcia ruchomej części kasety nad papierem (powoduje to naładowanie się papieru ładunkiem elektrostatycznym); — naświetlanie; — „wywoływanie" papieru w czarnym tonerze, które daje obraz czarno-biały, lub w dowolnie barwnym tonerze; — „klarowanie" elektrofotogramów w rozpuszczalniku organicznym nie zawierającym żadnych pigmentów barwnych, którego zdolność rozpuszczania jest odpowiednio dobrana do tonera; — pozostawienie do wysuszenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.