elektromontażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) T. Kudriawcew przytacza przebieg i rezultaty badań nad wzajemną zależnością wiadomości teoretycznych i działań praktycznych i przy wykonywaniu prac elektromontażowych oraz psychologiczną charakterystykę stosowania przez uczniów wiedzy z maszynoznawstwa do rozwiązywania zadań technicznych. Ba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.