elektronowooptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W elektrotechnice a.b. pozwala na zbudowanie modeli pola elektr. panującego w skomplikowanych układach elektronowooptycznych, np. w lampach elektronowych. W tym celu. za pomocą podpórek mających kształt elektrod, na błonę naprężoną poziomo wywiera się nacisk o wartości i kierunku (ku dołowi lub górze) zależnych od wartości i znaku napięcia danej elektrody (rys. 2); powierzchnia, którą przybiera błona, obrazuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.