elektroosmoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzone metodą elekt roosmozy trwały od 3. Y. do 20. VI. 1949 r. W ciągu tego czasu zużyto dla tego zabiegu prądu około 3000 KWh i objęto działaniem elektroosmozy masę ziemi pomad 30 000 m3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.