emblematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skoncentrowane na rei. sztuce średniow., w XX w. rozszerzone zostały na świecką sztukę renesansu i okresów późniejszych, ujawniając ogromny i długo nie znany świat treści symbolicznych w sztuce i architekturze (tradycje „ikonologii” i „emblematyki”). O ile faktograficzne badania dawnej sztuki zmierzają do zamkniętych i możliwie pełnych kompendiów, o tyle uwarunkowana zmiennością człowieka i jego życia interpretacja faktów artyst., zmierzająca do zbliżenia dawnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.