emigrant-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podjął W. Weitling, przywódca powstałego 1836 w Paryżu —*■ Związku Sprawiedliwych. W latach czterdziestych rozpoczęli działalność organizacyjną i propagandową wśród niem. emigrantów-robotników K. Marks i F. Engels, formułując podstawy -* socjalizmu nauk.; 1845-47 działali w Brukseli, gdzie założyli —* Związek Komunistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.