emocjonalno-afektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile zmiany ..spontaniczne“ doprowadzają do tego, że odpowiednie głoski w wyrazach, zastąpiwszy poprzednie stanowczo wypierające z użycia, o tyle zmiany emocjonalno-afektywne realizują się, nie wypierając poprzednich form „fonetycznych“ jako równoległych; formy te pozostają nawet jako normalne i najczęściej używane. Dla niektórych zmian tego rodzaju jest rzeczą charakterystyczną, że dokonując się w granicach określonych tendencji morfologicznych dają znać o sobie przez to. że ich obraz dźwiękowy zawiera elementy odstępujące od tego, do czego powinny by doprowadzić „normalnie“ („spontanicznie“) działające czynniki historyczno-fonetyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalka, Krzysztof (red.) 1996. „Do źródeł miłości” (filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości). Praca zbiorowa, Warszawa : Wyd. św. Tomasza z Akwinu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.