empiriomonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Psychologizacji marksizmu dokonywali nowi „krytycy" w sposób następujący: świat fizyczny jest to — według empiriomonistycznej filozofii Bogdanów a, będącej odmianą empiriokrytycyzmu — „doświadczenie społecznie uzgodnione, społecznie zharmonizowane — słowem, społecznie zorganizowane", co znaczy inaczej, że przyroda nie jest realna, nie posiada bytu obiektywnego w sensie materialistycznym, nie istnieje wreszcie poza naszą świadomością, będąc jedynie wytworem zbiorowych czuć i wyobrażeń jednostek (ów element uspołeczniający, tkwiący w samym procesie poznawania podkreślali jeszcze poprzednio neokantyści i kantomarksiści, jak A. Eiehl i Maks Adler). Pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo