empiryczno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wittgensteina I, tj. wczesnych jego poglądów, i do Koła Wiedeńskiego; w analizie lingwistycznej języka nawiązujący do tzw. Wittgensteina II); nurt nieanalityczny - ujmuje język nie tylko jako zjawisko empiryczno-obiektywne, jako instrument badawczy nauk szczegółowych, lecz również w jego aspekcie nieempirycznym, transcendentalnym14...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.