empirystyczno-pozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na początku lat sześćdziesiątych naszego wieku dokonał się zasadniczy zwrot w uprawianiu refleksji filozoficznej nad nauką. T.S. Kuhn, P. Feyerabend, I. Lakatos i inni odrzucili empirystyczno-pozytywistyczną tezę filozofii nauki, mówiącą o istnieniu klasy zdań obserwacyjnych, niezależnych od teorii. Wedle tych badaczy nie istnieje język czystej percepcji, zaś zdania obserwacyjne nie potwierdzają ani prawdziwości proponowanych teorii, ani nie stanowią podstawy, na której można budować adekwatne teorie naukowe. Badacz — powiadają oni — jest zmuszony do stawiania pytań w języku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kardela, Henryk, Muszyński, Zbysław (red.) 1991. Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo