energetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobną, choć może nie tak szczegółową analizę stanu nauki (pod kątem widzenia materializmu historycznego) przeprowadziła Podsekcja Elektrotechniki, dochodząc niemal do identycznych wniosków. Tam również, jak to zreferował prof. Jakubowski osiągnięcia są nikłe. Po wojnie (odmiennie niż w energetyce) powstał w tej dziedzinie Główny Instytut Elektrotechniki (już w 1945 r.), który jest dobrze wyposażony pod względem laboratoryjnym i organizacyjnym, a jego halę wysokich napięć wymienia się wśród placówek na miarę światową. Główny Instytut Elektrotechniki rozwiązał szereg problemów z życia gospodarczego i posiada 6-letni plan badań naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.