epistolo-grafem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Listy Tołstoja, jest ich około dziesięciu tysięcy, wydany w rocznicę wybór włoski liczy 1.250 stronic. Był epistolografem (i w niektórych listach, szczególnie do „cioteczki” damy dworu, epistolo-grafem) wybornym, pasjonującym, wypracował sobie gatunek w połowie drogi między twórczością pisarską sensu stricto i dziennikiem intymnym. Kiedyś, jako bardzo młody człowiek, złożył w dzienniku deklarację: „Podczas pisania pragnę jednej j tylko rzeczy: by człowiek, człowiek bliski memu sercu, radował j się tym czym ja się raduję, oburzał na to na co ja się oburzam,/ płakał moimi łzami. Nie odczuwam potrzeby przemawiania doi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.