erudycyjno-badawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczenie zapoczątkowanej serii — editio tertia Lites — nie polega na dostarczeniu nowych materiałów, gdyż pozycje zamieszczone w omawianym tomie znane były już z poprzednich publikacji. Przede wszystkim historyk otrzymał po raz pierwszy sumienną edycją całości materiałów procesowych, edycją nacechowaną wysokim poziomem i odpowiadającą w pełni dzisiejszym wymaganiom erudycyjno-badawczym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZapHist - Zapiski Historyczne (Toruń)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.