esesowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) / Cóż Z tego, że w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Majdanku esesowcy dosłownie zamęczają na śmierć» zadeptują nogami, wytruwają gazami setki, tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków? Bucha nienawiść płomieniem w zmaltretowanym kraju. Bodzi polska ziemia wciąż noweoddziały partyzanckie. Walczą oddziały Gwardji Ludowej, stoją obok nich Bataljony Chłopskie i podają im dłcń grupy Socjalistów Polskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lang, Roman 1944. Swastyka nad Polską, Moskwa : Nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSRR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.