estetyczno-optyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Neoplatonicy skupieni wokół Ficina kontynuują średniowieczną metafizykę światła 13. Światło, substancję duchową, przeciwstawiają ciemnej, bezwładnej materii. Ten pogląd odrzuca Leonardo, mający trzeźwy stosunek do światła jako do zjawiska fizycznego, któremu zawsze musi towarzyszyć cień. Leonardo zajmuje się światłem, cieniem i kolorem w aspekcie przyrodniczym, ale także w związku z wartościowaniem estetycznym. W rozważaniach Ficina kolor jako element estetyczno-optyczny w ogóle nie występuje i Ficino nie wiąże go ze sprawami sztuki. Swój system barw podaje w liście do G. Cavalcantiego, gdzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rzepińska, Maria 1973. Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. 1, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.