etapowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gospodarki narodowej. Wskazuje to zarazem na żmudność prac związanych ze stopniowym przechodzeniem od pierwotnej, przygotowanej początkowo w ogólnym zarysie koncepcji planu perspektywicznego do coraz większej konkretyzacji i szczegółowości ujmowania podstawowych dziedzin społeczno-gospodarczych i założeń ich perspektywicznego rozwoju. Te żmudne prace umożliwiają zarazem etapowo przeprowadzaną weryfikację zarysu planu perspektywicznego w stosunku do pierwszej jego wersji, umożliwiającej podjęcie wielokierunkowych analiz i dalszych opracowań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gliński, Bohdan et al. 1961. Polityka gospodarcza Polski Ludowej. Cz. II, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.