etiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdaniem autora momenty etiologiczne, mające wywoływać ośrodkową postać choroby Basedoica (uraz psychiczny itd.), odgrywają rolę jedynie czynników wyzwalających. W przypadkach całkiem wykształconej choroby Basedowa podstawowym czynnikiem etiologicznym jest skłonność (dyspozycja) do nadtarczyczności, uwarunkowana zaburzeniami w ośrodkach międzymózgowia. Wyodrębnienie postaci pierwotnie przysadkowej nie ma, jak dotąd, należytego uzasadnienia. Dotyczy to też postaci pierwotnie tarczycowej (zapalenia gruczołu tarczowego bardzo rzadko prowadzą do nadtarczyczności i również powinny być traktowane jako moment wyzwalający)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.