etnogramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strategii. Akt imperialistycznej inwazji dokonuje się z chwilą, gdy powstaje nowa konwenqa językowa, uniezależniając się od przekładu. Zmieniony zaś sposób mówienia o rzeczywistości prowadzi do zmiany w obrazie świata. Modyfikację etnogramatyki na obcą modłę można modnie nazwać przejawem procesu globalizacji. Można jednak także uznać ją za przejaw determinizmu językowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicki, Roman (red.) 2002. Przekład. Język. Kultura, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.