etogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przegląd, który opracował Bindra w 1957 r., zdaje się zmierzać do pogodzenia obu stron sporu: „Jeżeli amerykańscy psychologowie zajmują się niezmiennie szczurami, to europejscy etolodzy rozszerzają swe mało rozwinięte badania na zbyt wiele gatunków. W skrajnej wersji, obie postawy są niewłaściwe” (1957, s. 339). Za Scottem (1955) zmierza on do pokazania, że zarówno badania laboratoryjne, jak i naturalistyczne są w nauce konieczne (zwłaszcza w biologii), ponieważ uzupełniają się wzajemnie. Bindra rozróżnia z jednej strony, niemal wyłącznie opisowe prace etologów (etogramy), które zdają sprawę (zazwyczaj bardzo szczegółowo) z obserwaqi konkretnych gatunków i ich zachowań w określonym środowisku, z drugiej zaś strony, ich prace analityczne i krytyczne. Te ostatnie mają za zadanie konstruowanie hipotetycznych mechanizmów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.