eudajmonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krytyka pesymizmu ontologicznego wymaga przede wszystkim odwołania się do argumentów dowodzących możliwości postępu w znaczeniu eudajmonistycznym. Ten rodzaj argumentacji wydaje się bowiem najodpowiedniejszy wobec wniosków pesymistów o nieprzezwyciężalności zła jako źródła stałych cierpień i tragizmu w życiu ludzkim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Moralność 1960. Moralność i wychowanie, wyd. 2 popraw., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo