eugeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba znać jeszcze dobrze nietyle „środowisko", z którego pisarz wyszedł, ile to, co nazywamy dzisiaj „rasą psychiczną". Trzeba mieć eugeniczne wiadomości o duszy pisarza, o jej obarczeniach dziedzicznych i o warunkach, w jakich się ona kształtowała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1925. Wł. St. Reymont laureat Nobla, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.