euhemerystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jezajasz Tegner we Frithiofowej sadze przychyla się również ku tym euhemerystycznym, pseudohistorycznym wywodom Sturlusona o azjatyckości Azów. Dziś jednak nauka odrzuca stanowczo te baśnie, oparte jedynie na fałszywym tłumaczeniu nazwy „Azowie", która nie ma nic wspólnego z Azją, lecz jest skandynawską formą gockiej nazwy anseis, oznaczającej belki, jako że Azowie w pojęciu dawnych Normanów byli jakby belkami, czyli podporami gmachu świata i porządku moralnego na świecie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tegnér, Jezajasz 1957. Frithiofowa saga, przeł. S. Wałęga, Wrocław ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo