euklidesowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bywa nazywany metajęzykiem. Jest to neologizm stosunkowo świeżej daty: termin ten pod względem swojej budowy tak się ma do języka, jak metafizyka do fizyki (czysto zewnętrznie, abstrahując od sposobu powstania wyrazu metafizyka, utworzonego z tytułu rozdziału w pismach Arystotelesa); termin metajęzyk nie powinien jednak się kojarzyć, tak jak metafizyka, z pojęciem nierzeczowej spekulacji. Analogiczną budowę mają terminy metageometria (ogólniejsza od euklidesowskiej), metalogika (dotycząca podstaw logiki), metamatematyka (rozumiana jako nauka o matematyce), metamoralność (metamorale Levy-Briihla)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.