eulerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na rys. 3-4 przez: 1) obrót układu około osi <r3 o kąt 45°, 2) obrót otrzymanego w ten sposób układu w płaszczyźnie dzielącej kąt dwuścienny między płaszczyznami a1 O <r3 1 i a2 O a3 o kąt, którego cosinus n = tj. cosinusowi kierunkowemu przekątnej przestrzeni. Inaczej mówiąc, należy wybrać tak eulerowskie kąty: precesji y, nutacji <p i obrotu własnego 0, aby: sinł,=j/r’ sin (f =-7^-3 
V 3 1 COS V’ = —p=r , ]/2 1 cos<p = ~\/T, 0=0, sin 0 = 0, cos 0 = 1. [3-56]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozłowski, Tadeusz 1968. Zarys teorii sprężystości, Warszawa : Arkady
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.