eupelagial

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w oceanach — do głęb. 1000-1700 m, wjeziorach — do 400 m; od strony brzegu graniczy z —*■ litoralem, od dna z —*• abysalem; w związku z dużymi głębokościami otchłani p. rozróżnia się warstwę dobrze oświetloną, górną, zw. eupelagialem, oraz słabo oświetloną, leżącą poniżej, zw. batypelagialem; p. jest typowym (brak styczności z jakimkolwiek stałym podłożem) środowiskiem wodnym, o swoistych zespołach organizmów żywych: —► planktonie i —*■ nektonie (niekiedy —> neustonie); osady dna ograniczającego strefę pelagiczną nie zawierają materiału terygenicznego lub zawierają go w podrzędnej ilości; osady te dzieli się na: 1) eupelagiczne — są to gł. muły utworzone z nagromadzonych szczątków organicznych i czerwone iły głębinowe two...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.