eurazjatycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Emigracja słowiańska, również w dużym procencie pochodzi z tych terenów, z których przyszły masy żydowskie, z terenów cywilizacji eurazjatyckiej, do której zarówno Toynbee jak Spengler, jak szereg innych historyków cywilizacji zalicza ziemie w zasięgu prawosławia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.