euro-arabski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rabskiej komunikacie czytamy m. in., że strona europejska podkreślała, że ochrona inwestycji ma być regulowana w drodze zawarcia wielostronnej konwencji, która nie może jednak naruszać istniejących już lub przyszłych dwustronnych porozumień między poszczególnymi państwami uczestniczącymi w dialogu euro-arabskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1978. Wydarzenia ’77, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.