eurodewizy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (w min doi.) W y szczególnienie 1963 1968 Zobowiązania Dolary 9 990 26 870 Inne waluty w tym: Marki zachodnioniemieckie 570 3 010 Franki szwajcarskie 1 040 2 290 Funty 930 810 Floreny holenderskie 240 250 Franki francuskie — 230 Liry włoskie — 80 Razem inne waluty 2 780 6 670 Ogółem zobowiązania 12 770 33 540 Aktywa Dolary 10 790 30 430 Inne waluty w tym: Marki zachodnioniemieckie 780 3 920 Franki szwajcarskie 1 570 1 820 Funty 1 150 610 Floreny holenderskie 490 290 Franki francuskie — 240 Liry włoskie — 100 Razem inne waluty 3 990 6 980 Ogółem aktywa 14 780 37 410 Źródło: Sprawozdania Banku Rozrachunków Międzynarodowych za lata 1964 i 1969 Uwaga: Rozmiary rynku eurodolara i eurodewiz znacznie wzrosły w ciągu 1969 r. Zasięg transakcji na tym rynku wynosił około 45 mld doi. Dane te należy przyjmować z pewną ostrożnością, gdyż w zakresie rynku eurodolara występuje zjawisko podwójnego liczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajda, Józef 1971. Międzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.