eurodyplomata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabiegi Kremla odniosły więc pewien skutek. Jeżeli nic nie zajdzie („Na Rosjan można zawsze liczyć” mawia optymistycznie mój znajomy orientalista w czasie spacerów), to należy raczej się obawiać, że nie tylko od strony eurokomunistów, ale i od strony eurodyplomatów nikt nie zawoła aby zmącić wycieczkę Kremla do Belgradu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.