eurofrank

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najniższa stopa procentowa występowała na rynku eu-j romarki i eurofranka szwajcarskiego. W strukturze ryn-' ku eurodolarowego występuje szczególna luka płynnoś-j ci, a mianowicie pomiędzy terminami spłaty pożyczekJ a terminami wymagalności wkładów. Wysoka stopaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajda, Józef 1971. Międzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.