eurokomunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sporu to odrzucenie przez Pekin hegemonii rosyjskiej... Doktryna o ograniczonej suwerenności to nie wynalazek Breżniewa, a stała praktyka sowiecka od III Międzynarodówki aż po inwazję Czechosłowacji poprzez próbę obalenia Tito i gospodarczego uduszenia Chin”. Według Jacoviello, problem stosunku do Kremla stoi dziś przed eurokomunistami, którzy w chwili wybuchu sporu chińsko-sowieckiego stanęli bez zastrzeżeń po stronie Kremla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.