eurokomunistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — nie tak ostro, nie po oczach. Sformułujmy raczej pod adresem euro-mętniaków rzeczową propozycję modus vivendi: kłóćmy się, bracia, skoro uważacie, że jest to wam niezbędne przed wyborami, krytykujcie kiedy już nie możecie inaczej, ale po pierwsze nie na szczycie i nie po nazwisku, po drugie — nie globalnie cały system, a tylko w poszczególnych wyizolowanych przypadkach, no i przede wszystkim, po trzecie, nie kolektywnie, broń Boże, nie regionalnie lub eurokomunistycznie, bo to będzie działalność frakcyjna, schizma, piekło, znaczy się"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.