eurokorupcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 36. etosowiec (lekceważące) ‘człowiek, który latach 80. XX wieku był członkiem opozycji antykomunistycznej’ 37. euro- 1 przedrostek dodawany do rzeczowników wskazujący ma związek desygnatów, do których odnoszą, z Unią Europejską, np. eurobiurokrata ‘biurokrata w siedzibie Unii Europejskiej, eurokorupcja ‘korupcja wśród urzędników któregoś z organów Wspólnoty Europejskiej' 38. euro- 2 przedrostek dodawany do rzeczowników wskazujący ma związek desygnatów, do których odnoszą, z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.