euromarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dza wyrażone w jednostkach pieniężnych innych krajów. Przyjmując na rachunki walutowe (dewizowe) zagraniczne znaki pieniądza banki rozwijają dalszą działalność emisyjną w toku udzielania klientom kredytów w walutach obcych (współcześnie tzw. eurowaluty: eurodolar, euromarka itp.). W bankach handlowych możemy wyróżnić dwie sfery kreowania pieniądza bankowego w krajowych i w zagranicznych jednostkach pieniężnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.