euroobligacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PAPIERY WARTOŚCIOWE, tytuły własności, wszelkie dokumenty dające ich właścicielom prawo do otrzymywania stałego dochodu w postaci -* procentu lub dochodu zmiennego w formie -> dywidendy. Do p.w. zalicza się przede wszystkim -> akcje, -> obligacje, -> euroobligacje, —> czeki, -> weksle, -> listy zastawne i hipoteczne, a także -» banknoty, losy loteryjne itp. P.w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cywiński, Henryk. 1992. Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa : KeyTex
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.