europeizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Parti progressiste als.-lor. — P. P. A. L.) Program partji tej powstałej z końcem r. 1926 przez wystąpienie z francuskiej*) partji radykalnej (Fédération radicale du Bas-Rhin) nie uwzględniającej w programie swym partykularyzmu alzackiego, a reprezentowanej w parlamencie przez posła Dahlet i Wolfa polega na przyłączeniu do: A) ogólnego programu francuskiej partji radykalnej, obejmującego punkty takie jak pacyfizm, europeizm (St. Zjednoczone Europy), niwelacja granic międzypaństwowych, zniesienie ceł, uznanie mniejszości narodowych i językowych i prawo ludów swobodnego rozpoządzania się sobą, zniesienie imperjalizmu kolonjalnego, w dziedzinie polityki wewnętrznej zaś zniesienie podatków pośrednich i zachowanie tylko podatku dochodowego, wolność opinji, prasy i zebrań (na wzór Anglji), ścisły rozdział władzy sądowniczej od rządowej, decentralizacja przez stworzenie prowincji (régions), prawo głosowania kobiet i t. p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.