europejczykologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SŁOWO WSTĘPNE czyli ZAPROSZENIE DO EUROPY 7 Rozdział I PODSTAWY EUROPEJCZYKOLOGII 9 Najważniejsze pojęcia europejczykologii 11 Ciemnogród 11, Ciemniak 11, Ludzie eleganccy i przyzwoici 11, Autorytety moralne oraz intelektualne 12, Wejście do Europy 12 Twoje pierwsze trzy kroki 13 Krok pierwszy: Uznaj, że jesteś ciemniakiem 13, Krok drugi: Uznaj, że mieszkasz w Ciemnogrodzie 13, Krok trzeci: Uznaj wielkość autorytetów 14 Pięć głównych zasad elegancji i przyzwoitości 17 Zasada pierwsza: Tolerancja sorbońska 18 Zasada druga: Humanizm neapolitański 20 Zasada trzecia: Katolicyzm ateński 23 Zasada czwarta: Subtelność kopenhaska 25 Zasada piąta: Bezgraniczne zaufanie liońskie 27 Rozdział II ŚWIAT EUROPEJCZYKA 29 Elegancki i przyzwoity styl uprawiania polityki 32 Prawdziwy pluralizm 34, Reprezentatywność Środowiska 35, 267...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicki, Piotr 1996. Podręcznik Europejczyka. Z Ciemnogrodu do Paryża, Poznań : Zysk i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.