europejsko-kapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwartej i tradycyjnie zasklepionej biurokracji. Dziwić się należy raczej temu, jak silne piętno zdążył już wycisnąć na układzie ugrupowań politycznych w społeczeństwie europejsko-kapitalistyczny rozwój Rosji, wbrew jej azjatyckiemu ustrojowi politycznemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo