europejsko-radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fakt, że niektórzy członkowie bloku mogą twierdzić o sobie, że są kulturalnie i gospodarczo równi, a nawet zwierzchnikami innych, bo należą do narodu panującego, może przyspieszyć taki odśrodkowy proces. Pierwsze stadium wewnętrznego rokładu może przybrać formę stopniowego wyłonienia się dwóch obozów komunistycznych — bardziej przemysłowo zaawansowanego europejsko-radzieckiego i przemysłowo zaniedbanego, lecz szybko uprzemysłowiającego się, gwałtownie antyzachodniego zespołu chińsko-azjatyckiego. Prawdopodobnie Chruszczów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.