europocentrycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hatim i Mason podkreślają znaczenie intertekstualności: „proces semiotyczny obejmuje wszystkie te czynniki, które pozwalają użytkownikom tekstu na identyfikowanie elementów tekstu lub sekwencji elementów tekstu w oparciu 0 wiedzę o jednym lub więcej spotkanych wcześniej tekstów lub ich elementów” (1997: 18). Na tym poziomie rozróżnia się aspekt socjokulturowy (np. gdy „europocentrycznie” zorientowany autor nazywa dawnych mieszkańców Meksyku Indianami, a nie Aztekami) oraz aspekt retoryczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.