eurorakieta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Plan Rapackiego nie został do dziś zrealizowany. W Europie środkowej nie powstała strefa bezatomowa, nie doszło też do ograniczenia zbrojeń konwencjonalnych. A jednak idee wysunięte przez Rapackiego wywarły ważki wpływ na proces odprężenia, służyły jego postępowi. Nie straciły one aktualności do dziś i nie zostały odesłane do archiwum. Odradzają się z każdym nowym zagrożeniem dla pokoju, a zwłaszcza z przyspieszeniem wyścigu zbrojeń. Wiedeńskie rozmowy rozbrojeniowe, walka przeciw broni neutronowej, eurorakietom i pociskom samos terowanym są tego wymownym świadectwem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rapacki, Adam 1982. Przemówienia, artykuły, wywiady 1957-1968, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.