eurorealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A jeśli chodzi o ocenę przez nasz Klub przyszłości stosunków polskolitewskich, o wizję XXI wieku, to jesteśmy przeciwnikami zarówno nacjonalistycznego eurosceptycyzmu jak i kosmopolitycznego euroentuzjazmu na rzecz linii centrowej, czyli eurorealizmu, opartego na patriotyzmie otwartym na świat, a przede wszystkim na człowieka. Jeśli Litwa i Polska pragną odegrać w strukturach europejskich rolę podmiotową, partnerską, kreatywną, powinniśmy - zamiast postawy roszczeniowej - przyjąć postawę ofiarodawców i odpowiedzieć na pytanie: „Co Litwa i Polska mogą dać światu?" Moim zdaniem, o czym mówiłem podczas „okrągłego stołu"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.