eurosceptyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) który by można nazwać zgodnym z naturą. Forma wielu tych wyrażeń (formacje prefiskalne z cząstkami bio- i eko-) zdaje się znamionować żywą od dawna językową tendencję do skrótu (por. także takie formacje oraz konstrukcji składniowe, jak Inforadio, infolinia, autosystem, narkodolar, narkobiznes, eurosceptyk, euroentuzjasta, pornogwizada, sport telegram, But Hala), która ostatnio się nasila, co, być może, jest przejawem przyśpieszenia tempa życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.