eurostrategiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ludowej. Nie bylo w naszym kraju kongresu czy kampanii w obronie pokoju, w ktörej nie uczestniczyliby czy nie wypowiadaliby si$ twörcy — od Kongresu Intelektualistöw we Wroclawiu i Apelu Sztokholmskiego do protestöw przeciwko decyzji NATO z grudnia 1979 r. o podj^ciu produkcji i rozlokowaniu w zachodniej Europie broni eurostrategicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Symonides, Janusz 1980. Wychowanie dla pokoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.