eurosyberyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obrębie p.r. rozróżniamy na podobnej zasadzie niższe jednostki terytorialne, podporządkowane hierarchicznie, a mianowicie obszary, prowincje, działy, krainy i okręgi (w razie potrzeby dodatkowo podprowincje, poddziały i podokręgi); przy wyróżnianiu tych jednostek uwzględnia się niekiedy oprócz kryteriów czysto florystycznych również oparte na zróżnicowaniu —> zbiorowisk roślinnych. Największe i najbardziej zróżnicowane p.r. Holarktyda dzieli się na 10 obszarów: arktyczny, eurosyberyjski, chińsko-japoński (dalekowschodni), środkowoazjatycki, śródziemnomorski, północno-afrykańsko-indyjski, makaronczyjski, atlantycko-północno-amerykański, północnoamerykańskich prerii i pacyficzno-północno-amerykański. Polska leży prawie całkowicie w obrębie prowincji środkowoeuropejskiej obszaru eurosyberyjskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.